Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

DHBs remissvar till Ny museipolitik

I detta remissvar ställer sig DHB positiva till att frågan om tillgänglighet för alla -…

På lika villkår!

På lika villkor! – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsutredningen (SOU 2017:43)

Remissvar SOU 2017:52

Riksförbundet DHB är positivt inställda till Integritetskommitténs generella slutsats.

DHBs yttrande till Ökad insyn i fristående skolor

I detta yttrande ställer sig Riksförbundet DHB positivt till förslaget att offentlighetsprincipen även omfattar fristående…

Svar till Skolverkets Allmänna Råd

DHB överlämnar synpunkter på Skolverkets Allmänna Råd

DHB:s svar till Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

I detta svar kommenterar DHB välfärdutredningens omfattande analyser.

Stäng formuläret.