Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

DHB:s resmissvar Samling för skolan

Riksförbundet DHB instämmer i flera av kommissionens slutsatser, men koncentrerar svaret på lärarkompetens, resursfördelning, tillsyn…

DHBs remissvar till funktionshinderpolitiken

DHB överlämnar synpunkter på Myndigheten för delaktighets betänkande

Remisspromemoria

november 2012 - april 2016

Riksförbundet DHB tillstyrker förslagen om att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov…

Almedalen 2013

”Inget om oss, utan oss!”

Almedalen 2012

Kultur på (o)lika villkor är frågan vi kommer driva på årets politikervecka.

Almedalen 2010

Språk för alla, eller hur? Var årets budskap.

Stäng formuläret.