Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

Vi uppmanar till omtag – rädda språkförskolorna

8 juni 2021

Tidigt specialanpassat stöd till förskolebarn med språkstörning/DLD innebär stora fördelar för utvecklingen. Ändå drar flera…

Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)

5 maj 2021

Riksförbundet DHB välkomnar en utredning som ser över ett det allvarliga i att många barn…

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare till skolan (promemoria U2021/00301)

16 april 2021

Öppna och ladda ned PDF-filen till höger för att se DHB:s senaste remissvar!

DHB:s remissvar gällande en Hållbar socialtjänst 2020 47

Riksförbundet DHB välkomnar en översyn av socialtjänstlagen, men anser att även om vi uppfattar att…

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Riksförbundet DHB ställer sig inte bakom utredningens förslag.

Remissvar: Stärkt kvalitét och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

För Riksförbundet DHB är fritidshemmet en mycket viktig verksamhet inom skolväsendet.

Stäng formuläret.