Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

29 juni 2021

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB, är en föräldraorganisation som startade…

Skolbibliotek för bildning och utbildning

10 juni 2021

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB, är en föräldraorganisation som startade…

Vi uppmanar till omtag – rädda språkförskolorna

8 juni 2021

Tidigt specialanpassat stöd till förskolebarn med språkstörning/DLD innebär stora fördelar för utvecklingen. Ändå drar flera…

Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)

5 maj 2021

Riksförbundet DHB välkomnar en utredning som ser över ett det allvarliga i att många barn…

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare till skolan (promemoria U2021/00301)

16 april 2021

Öppna och ladda ned PDF-filen till höger för att se DHB:s senaste remissvar!

DHB:s remissvar gällande en Hållbar socialtjänst 2020 47

Riksförbundet DHB välkomnar en översyn av socialtjänstlagen, men anser att även om vi uppfattar att…

Stäng formuläret.