Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

Angående Manillaskolan

Manillaskolans skolavslutning väcker många frågor, i denna text lämnar DHB:s ordförande förbundets ståndpunkt.

Remissvar – karriärvägledning

Riksförbundet DHB Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle SOU (2019:4)

Frukostseminarium hos SPSM

DHB deltog den 24 oktober på ett frukostseminarium anordnat av SPSM

Remisspromemoria (2019:44)

Remisspromemoria om förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (2019:44)

Språkstörning i fokus

SPSM har just nu dragit igång en kampanj för att öka informationstillgängligheten om språkstörning i…

Inför valet

Inför valet så har DHB ställt fyra frågor till riksdagspartierna om bland annat LSS och…

Stäng formuläret.