Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Riksförbundet DHB ställer sig inte bakom utredningens förslag.

Remissvar: Stärkt kvalitét och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

För Riksförbundet DHB är fritidshemmet en mycket viktig verksamhet inom skolväsendet.

Läromedel från Dövas Kulturarv

Missa inte detta läromedel med personliga berättelser av döva om sitt skolliv i Örebro län…

Ny debattartikel!

Dagens samhälle publicerar vår debattartikel riktad till Lena Hallengren (S) där vi vädjar om att…

Ny internationell enkätundersökning.

Bidra till att skapa en bättre förståelse för familjer med döva och hörselskadade barn och…

Debattartikel – Inför nationell strategi för distansundervisning

20:e maj

Vi på Riksförbundet DHB skrev en artikel till Altinget som belyste vikten av en nationell…

Stäng formuläret.