Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

DLD – AWERNESS DAY idag!

18:e oktober 2019

Idag är det den internationella dagen för att uppmärksamma om språkstörning.

Angående Manillaskolan

Manillaskolans skolavslutning väcker många frågor, i denna text lämnar DHB:s ordförande förbundets ståndpunkt.

Remissvar – karriärvägledning

Riksförbundet DHB Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle SOU (2019:4)

Frukostseminarium hos SPSM

DHB deltog den 24 oktober på ett frukostseminarium anordnat av SPSM

Remisspromemoria (2019:44)

Remisspromemoria om förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (2019:44)

Språkstörning i fokus

SPSM har just nu dragit igång en kampanj för att öka informationstillgängligheten om språkstörning i…

Stäng formuläret.