Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

DHB:s remissvar för en begriplig och trygg sjukförsäkring

Riksförbundet DHB håller med utredaren om att bedömning av arbetsförmågan efter dag 180 ska ske…

Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:01)

Riksförbundet DHB vill se två statliga incitament för assistansanordnare att utbilda personliga assistenter, framförallt när…

DHB:s remissvar gällande en Hållbar socialtjänst 2020 47

Riksförbundet DHB välkomnar en översyn av socialtjänstlagen, men anser att även om vi uppfattar att…

Framtiden för tolktjänsten

27 januari 2020

DHB deltog på måndagen 27 januari i ett seminarium om framtiden för tolktjänsten. SDR har…

Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

Riksförbundet DHB ställer sig positiva till utredningens förslag om en definition av idéburen aktör och…

Remisspromemoria – För ökad trygghet och studiero

Riksförbundet DHB tillstyrker förslagna förändringarna i läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Stäng formuläret.