Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

Inför valet

Inför valet så har DHB ställt fyra frågor till riksdagspartierna om bland annat LSS och…

DHB i Almedalen

Vi kommer att live-uppdatera från Almedalen och vi kommer att besöka ett flertal seminarier och…

Tolkmiljoner kastas bort

DHB, tillsammans med de andra döv- och hörselorganisationerna, riktar kritik mot hur tolkmiljoner kastas bort!

Remiss om behörighet i specialskolan

DHB lämnar följande kommentarer till Utbildningsdepartementets utredning

Regeringen går inte vidare med förslag!

Regeringen har beslutat att inte gå vidare med förslagen att kommunalisera specialskolorna samt att överföra…

Remiss avseende förändringar i gymnasieprogram

DHB överlämnar följande kommentarer och synpunkter till Skolverkets förslag.

Stäng formuläret.