Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

Remiss om Arvsfonden

Riksförbundet DHB anser att det är viktig och angeläget att göra en översyn av Allmänna…

Statens skolverks och Statistiska centralbyråns – remisspromemoria

Här besvarar Riksförbundet DHB remisspromemorian Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter…

Vårt gemensamma ansvar

Här besvarar DHB utredningen ”Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar”…

”En andra chans och en annan chans”

Riksförbundet DHB besvarar SOU 2018:71 – En andra chans och en annan chans.

Remissvar till ”Ett public service till alla”

I denna remiss kommenterar DHB ”Ett oberoende public service”. Nedanstående text är endast en del…

Statlig skolutredning – SAK

29 augusti 2016

Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa…

Stäng formuläret.