Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

Remisspromemoria – Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter

Vårt förbund vill se ett förslag där den ökade kompetensen inte är knuten till en…

TUFF-Enkät

Svara senast den 15/1 2020

DHB har skapat en enkät om teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF).

Remissvar (SOU 2019:35)

21:a oktober 2019

Vi på Riksförbundet DHB menar att det är nödvändigt att skapa ett tydligt regelverk för…

Debattartikel i Dagens Samhälle

18:e oktober 2019

Vi på Riksförbundet DHB har publicerat en debattartikel i Dagens Samhälle.

DLD – AWERNESS DAY idag!

18:e oktober 2019

Idag är det den internationella dagen för att uppmärksamma om språkstörning.

Angående Manillaskolan

Manillaskolans skolavslutning väcker många frågor, i denna text lämnar DHB:s ordförande förbundets ståndpunkt.

Stäng formuläret.