Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

Remiss till Skolverkets AR

Riksförbundet DHB har skrivit en remiss avseende Skolverkets Allmänna Råd för mottagande i grundsärskolan och…

DHB:s remissvar SOU 2017:44

Riksförbundet DHB ställer sig till stora delar bakom utredningens förslag. Vi välkomnar en översyn och…

Möte med Utbildningsdepartementet

DHB har nyligent träffat Utbildningsdepartementets representant Helene Öberg, för en dialog kring SAK-utredningen och dess…

DHB:s debattartikel i Västerbottens-kuriren

DHB:s har i dagarna skrivit en debattartikel i Västerbottens-kuriren som kommentar på Jan Sydhoffs utredning…

Uttalande angående terrorattentatet i Stockholm

Med anledning av de allvarliga bristerna i informationen på teckenspråk under de omskakande dygnen efter…

Remiss om Arvsfonden

Riksförbundet DHB anser att det är viktig och angeläget att göra en översyn av Allmänna…

Stäng formuläret.