Riksförbundet DHB

Remissvar

Nedan följer ett axplock av de remissvar DHB lämnat in

2022
Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet

Hälso- och sjukvårdens beredskap

Skolverket om förändring i fjärrundervisning

Skolverkets allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

2021
Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare till skolan

DHB:s remissvar gällande en Hållbar socialtjänst 2020 47

2020

DHB gällande LSS SOU 2018 88

Remissvar: Stärkt kvalitét och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

DHB:s remissvar om översyn av yrket personlig assistent

DHB:s remissvar för en begriplig och trygg sjukförsäkring

DHB:s remissvar om Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

DHB:s remisspromemoria om för ökad trygghet och studiero (U2020/00232/s)

DHB:s remisspromemoria om ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna (U2020/00176/UH)

2019

DHB:s yttrande angående ”Demokrativillkorsutredningen SOU (2019:35)”

DHB:s remiss till ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle”

DHB:s förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (2019:44)

DHB:s förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter (2011:142)

DHB:s skriver remisspromemoria till utredningen (S2019/00767/FST)

DHB:s remiss till SOU 2019:70 ”En arvsfond i takt med tiden”

2018

DHB:s remiss till ”Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar

DHB svarar utredningen ”En andra chans och en annan chans”

DHB skriver remisspromemoria för utredningen U2018/03059/GV

DHB svarar utredningen ”Ett oberoende public service för alla (SOU 2018:50)

DHB:s remiss till ”Läsning för barn och unga”

DHB:s remiss till Skolverkets Allmänna Råd

DHB:s remissPM om behörighet att undervisa i specialskolan

DHB:s yttrande angående ”Utredningen om tvångsåtgärder av barn”

DHB:s remiss avseende förändring i gymnasieprogram

DHB:s svar till förslag om specialskolan och grundsärskolan

DHB Flex besvarar promemoria ”Kommunens informationsskyldighet”

DHB:s svar till förslag om ny läroplan

DHB:s kommentarer till ”Skolverkets förslag till ändrade föreskrifter”

2017

DHB:s svar till betänkandet ”Ökade möjligheter till grundläggande berhörighet”

DHB:s svar till betänkandet ”Jämlik Hälsa” (SOU 2017:47)

DHB:s yttrande över utredningen ”Så stärker vi den personliga integriteten” (SOU 2017:52)

DHB:s remissvar till utredningen ”På lika villkor!” (SOU 2017:43)

DHB:s remissvar på SOU 2017:44 – Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning

DHB:s svar på SOU 2017:38 – Välfärdsutredningen

DHB:s resmissvar Samling för skolan

DHB:s svar på utredningen Saknas!

DHB:s svar till Gymnasieutredningen

2016

DHB:s remissvar gällande utredningen ”På goda grunder”

DHB:s yttrande kring ”SAK-utredningen”

DHB:s remissvar till funktionshinderpolitiken

Svar till skolverkets Allmänna Råd

DHB:s svar till ”Validering med mervärde”

DHB:s yttrande över ”Palett för ett stärkt civilsamhälle”

Svar till DS 2016:14 ”Förtydligande av lönestöd för personer med funktionsnedsättning”

DHB:s yttrande över departementspromemorian 2016:7 ”Tolktjänst för vardagstolkning”

DHB:s svar till ”Ny museipolitik”

DHB:s yttrande till utredningen ”Ökad insyn i fristående skolor”

DHB:s remissyttrande över utredningen ”Välja yrke”

DHB:s remissyttrande över utredningen ”Mer tid för kunskap”

DHB:s synpunkter till departementsserie ”Reformerande stöd”

DHB:s yttrande till utredningen ”Statsbidrag för ökad kvalitet”

Yttrande över utredningen ”Ökad insyn i fristående skolor”

2015

DHB:s yttrande till betänkandet ”Moderniserad studiehjälp”

Stäng formuläret.