Riksförbundet DHB

Konferenser

Riksförbundet DHB anordnar konferenser för föräldrar, medlemmar och andra intressenter.

Vi arrangerar en årlig föräldrakonferens Mitt Unika Barn som riktar sig till föräldrar som har barn med språkstörning. Ett samarbete med ABF och SPSM.

En återkommande Föräldrakurs erbjuds årligen till föräldrar till döva/hörselskadade barn (oavsett ålder) med utvecklingsstörning. Ett samarbete med Mo Gård, Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade samt SPSM.

Vi arrangerar även dagkonferenser och temadagar, ofta i samarbete med andra organisationer.

Årsmöte 2017

25 mars, Örebro

Riksförbundet DHB:s årsmöte 2017

Föräldrakonferens 2017

31 mars - 2 april

Om hörselnedsättning/ att vara döv kombination med utvecklingsstörning.

Anmälan Mitt Unika Barn 2020

14:e Februari

Anmälan till mitt unika barn 2020

Mitt Unika Barn 2017

10-12 mars 2017, Sköldinge

Förlängd anmälningstid till den 14 februari! Föräldrakonferens för er som har barn med språkstörning.

Stäng formuläret.