Riksförbundet DHB

Här presenterar vi en lista på länkar som innehåller intressant information för våra målgrupper.

Dessa länkar kan du följa för att läsa mer om rättigheter, ny forskning och hänvisning om var du kan vända dig för ytterligare information

Lag och rätt

Barnkonventionen
Lättläst version https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/systemimporter/publikationer2/barnkonv_lattlastweb-2014.pdf
Ordinarie version: https://unicef.se/barnkonventionen

Konventionen för personer med funktionsnedsättning
Lättläst version: https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/53c8b616da1b488c81fac6602820746c/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-lattlast-svenska
Ordinarie version: https://www.regeringen.se/contentassets/0b52fa83450445aebbf88827ec3eecb8/fns-konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-ds-200823

FN konventionen för mänskliga rättigheter
Lättläst version: https://www.regeringen.se/49bafa/contentassets/11595e8d5b074807ac5404153f0e1dce/fns-allmanna-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna.-lattlast-version
Ordinarie version: https://www.regeringen.se/49baf9/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter

Skollagen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

Gymnasieförordningen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039

 

Myndigheter

www.Spsm.se
www.specialnest.se (SPSM står bakom denna sida)
www.horselboken. (SPSM står bakom denna sida)
www.skolverket.se
www.skolinspektionen.se
www.beo.skolinspektionen. se
www.barnombudsmannen.se

 

Övriga sidor samt bloggar

www.sprakforskning.se – Sprakforskning.se/Forskningsbloggen – Bakom bloggen finns logoped, forskare och föreläsare Anna Hallin.
www.sprakutvecklarna.wordpress.com – Specialpedagogen Erica Eklöf och logopeden Karolina Larsson driver denna hemsida.
www.logopedeniskolan.se
www.teckenpedagogerna.se
http://www.anhoriga.se/opratat/ – Denna hemsida är framtagen av projektet Opratat och innehåller information riktad till anhöriga.
www.logopedforum.se – Nätverk för logopeder
www.srat.se/ Svenska logopedförbundet
www.horsellinjen.se – HRF
http://www.dart-gbg.org/ – Västra Götalandsregionens data- och kommunikationscenter
https://radld.org/ RADLD koordineras av professionella från Australien, Kanada, Kina, Storbritannien och USA som på sin fritid arbetar för att öka kännedomen om DLD (Developmental Language Disorder). Sidan som länkas är på engelska.

 

Teckespråk

Svenskt teckenspråkslexikon – Stockholms universitet

Teckenspråksutbildning
https://hfs.se/utbildningar/teckensprak/

TUFF
https://hfs.se/kortkurser/tuff/
http://www.tuffkurs.nu/

Stäng formuläret.