Riksförbundet DHB

DHB:s länksamling

Här presenterar vi en lista på länkar som innehåller intressant information för våra målgrupper.

Dessa länkar nedan kan du följa för att läsa mer om rättigheter, ny forskning och hänvisning om var du kan vända dig för ytterligare information!

Lag och rätt

Barnkonventionen
Lättläst version: Länk
Ordinarie version: Länk
Konventionen för personer med funktionsnedsättning
Lättläst version: Länk
Ordinarie version: Länk
FN konventionen för mänskliga rättigheter
Lättläst version: Länk
Ordinarie version: Länk
Skollagen
Länk
Gymnasieförordningen
Länk

 

Myndigheter

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)
Länk
Special Nest (SPSM står bakom denna sida)
Länk
Hörselboken (SPSM står bakom denna sida)
Länk
Skolverket
Länk
Skolinspektionen
Länk
Barn- och elevombudet
Länk
Barnombudsmannen
Länk

 

Övriga sidor samt bloggar

Språkforskning.se/Forskningsbloggen – Bakom bloggen finns logoped, forskare och föreläsare Anna Eva Hallin
Länk
Språkutvecklarna – Specialpedagogen Erica Eklöf och logopeden Karolina Larsson driver denna hemsida
Länk
Logopeden i skolan – En blogg om språk-, läs- och skrivsvårigheter och assisterande teknik
Länk
Teckenpedagogerna
Länk
Opratat – Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) – Denna hemsida är framtagen av projektet Opratat och innehåller information riktad till anhöriga
Länk
Logopedforum – Nätverk för logopeder (Ej fungerande för närvarande)
Länk
Svenska Logopedförbundet (SRAT)
Länk
Hörselskadades Riksförbunds (HRF) Hörsellinjen
Länk
Västra Götalandsregionens data- och kommunikationscenter
Länk
RADLD – koordineras av professionella från Australien, Kanada, Kina, Storbritannien och USA som på sin fritid arbetar för att öka kännedomen om DLD (Developmental Language Disorder). (OBS! Sidan som länkas är på engelska!)
Länk
Funkislotsen – Hjälper de som är unga med en funktionsnedsättning att undersöka samhället och ge lätt information och vägledning
Länk

 

Teckenspråk

Svenskt teckenspråkslexikon – Stockholms Universitet (SU)
Länk
Teckenspråksutbildning för förldrar (TUFF)
Länk

 

Stäng formuläret.