Riksförbundet DHB

Styrelsen

Styrelsen mars 2019 - mars 2020

Ordförande

Jan Höglund
E-post

Vice ordförande

Fredrik Zetterberg
E-post

Kassör

Barbro Stålnacke
E-post

Sekreterare

Helena Reuterham
E-post

DHB Norra

Hedvig Bogstag
E-post

DHB Mellersta

Lena Fernström
E-post

DHB Östra

Märit Söderberg
E-post

DHB Västra

Magnus Hallin
E-post

DHB Södra

Ann-Christin Jeppsson
E-post

DHB Flex

Karin Afli
E-post

DHB Språkstörning

Eva-Lott Mårdbrink
E-post

Stäng formuläret.