Riksförbundet DHB

Unga Med Språkstörning

Riksförbundet för ungdomar med språkstörning

Unga med Språkstörning – som förkortas UMS
är ett förbund för dig som är mellan 13-30 år och har en språkstörning.

Startar upp ett nytt förbund
Vi har precis börjat jobba för att starta förbundet UMS, och vi hoppas att det finns många som vill vara med och bygga upp förbundet!

Umgås och höras
UMS vill samla unga med språkstörning för att umgås med varandra, och höras tillsammans i samhällsdebatten!

Alla är välkomna
Hos oss får alla vara med! Vi bryr oss inte om religion, sexuell läggning, var du kommer från eller vilket parti du röstar på.

Vi har roligt tillsammans!
Förbundet bjuder in till gemensamma aktiviteter på olika platser i landet där vi kan:

  • Mötas
  • Byta erfarenheter
  • Ha roligt tillsammans

Tillsammans kan vi påverka!
Vi vill att fler ska veta mer om språkstörning.

Genom att påverka politiker kan vi skapa bättre möjligheter för oss med språkstörning.
Det kan handla om:

  • Bättre skolgång
  • Fler tillgängliga fritidsaktiviteter
  • Att det ska bli lättare att få jobb

Vi vill synas
Vi jobbar för att synas på olika sätt i media för att öka kunskapen om språkstörning.
Vi vill synas på:

  • TV
  • Radio
  • I tidningar
  • Sociala media (som på Facebook)

Vad mer kan du göra?
Eftersom UMS håller på att starta upp nu så söker vi personer som är intresserade av att sitta i styrelser eller vara med i en arbetsgrupp för arbetet med vår hemsida.


UMS = roligt
I UMS hjälps vi åt. Vi som jobbar med UMS gör allt vi kan för att hjälpa er som vill vara med. Att vara med i UMS ska vara roligt!

E-post och Facebook
Hör gärna av dig till antligen@dhb.se om du vill vara med!

Följ oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad om vad som händer:
www.facebook.com/Ungamedsprakstorning

Stäng formuläret.