Riksförbundet DHB

Projektet "Äntligen!"

Under tre år (2019-2022) jobbar projektet ”Äntligen!” med att lägga grunderna för det nya ungdomsförbundet ”Unga med språkstörning” (UMS). UMS bildades formellt på sitt första årsmöte i februari 2020 och samlar i dagsläget över 125 medlemmar. Projektet drivs av Riksförbundet DHB och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Genom projektet ska grunden för förbundet läggas, studiematerial tas fram och ungdomar få utbildning i styrelsearbete och opinionsbildning.

Sociala träffar
Ungdomsförbundet arrangerar regelbundet sociala aktiviteter för medlemmar och intresserade ungdomar. Håll utkik på våra sociala medier för att ta reda på när UMS kommer till just din stad!

Delaktighet i olika grupper
Under projektets gång kommer det finnas möjlighet för ungdomar att vara delaktiga i referensgrupper och arbetsgrupper. Just nu har vi en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram UMS kommande hemsida. Hemsidan kommer att lanseras någon gång under 2021.

Samverkan
Projektet samverkar bland annat med SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten), ABF, Unga Hörselskadades riksförbund och flera skolor runt om i landet med inriktning på elever med språkstörning.

Stäng formuläret.