Riksförbundet DHB

Skolverkets nya förslag

Skolverket har tagit fram ett förslag till nya Allmänna Råd för förskolan.

Vi har läst och tycker generellt att de är bra, men vi har ändå valt att lämnat in några synpunkter till Skolverket. Där vi menar att det är viktigt att inte glömma bort de behov som våra målgrupper har. Kompetens om teckenspråk, tecken som stöd och bildsystem måste öka, liksom all tillgänglighet. Det vi ser är positivt i Skolverkets förslag är att det är viktigt med samverkan med hemmet och att personalen får vidareutbildning.
Läs mer i vårt svar till myndigheten som ni hittar till höger.

Till Bloggen
Stäng formuläret.