Riksförbundet DHB

2006 - 2010

Sociala Nätverk

Målgrupp för projektet var barn och ungdomar med omfattande kommunikationssvårigheter. projektet resulterade i ett utbildningsmaterial.

Målgrupp för projektet var barn och ungdomar med omfattande kommunikationssvårigheter. De har nått symbolförståelse men kommunikationssättet räcker inte för att göra sig förstådda eller förstå familjen eller andra vuxna/barn/ungdomar i närmiljön. Projektet mynnade ut i ett utbildningsmaterial.

Projektet drevs i samverkan mellan Riksförbundet DHB och Riksförbundet FUB med Lotta Andersson, Malmö Högskola, som projektledare.

Stäng formuläret.