DHB Södra

DHB Södras styrelse

I DHB Södras styrelse sitter föräldrar som alla jobbar ideellt för DHB.

Kontakta styrelsen om du har synpunkter, idéer eller är intresserad av att vara med i styrelsen och hjälpa till med vårt arbete.

Styrelsen sitter 2019 – 2020

Ordförande
Charlotta Svensson
Tel. 0706-808896

E-post

Vice Ordförande
Anna Söberg
Tel. 0707-223354 (endast SMS)

E-post

Kassör
Ulrika Granström
Tel. 0720-175509 (endast SMS) 

E-post

Ledamot
Anette Töjlin
Tel. 0709-497851

E-post

Ledamot
Kristina Johansson

Tel. 0736-232137

E-post

Suppleant
Christian Cimander
Tel. +4525274730

E-post

Stäng formuläret.