Riksförbundet DHB

Språkstörning i fokus hos SPSM

SPSM har just nu dragit igång en kampanj för att öka informationstillgängligheten om språkstörning i sina kanler.

”Barn och elever som har en språkstörning har inte samma språkliga förmåga som jämnåriga. De kan ha svårt att förstå vad andra säger, att själva prata så andra förstår eller båda delarna.”

Så presenteras språkstörning på SPSM:s hemsida. SPSM anordnar just nu en fokusperiod om språkstörning, och har lyft språkstörning som ”Veckans fråga” på sin hemsida. De kommer under perioden att använda sina befintliga kanaler för att lyfta ämnet och på olika sätt stödja och ge information om språkstörning under perioden. Bland annat kommer information om språkstörning presenteras tydligare på deras hemsida och spridas i deras sociala medie-kanaler.

Ett antal webbartiklar kommer att publiceras kring språkstörning och SPSM kommer att skriva flertalet blogginlägg om ämnet på sin hemsida.

SPSM har flera sidor tillägnade språkstörning som de lyfter under tiden som fokusperioden pågår. Dela har de en informationssida om språkstörning (https://www.spsm.se/sprakstorning), och dels så har de trycksaker som kan köpas via deras webbshop (https://webbutiken.spsm.se/arbeta-med-sprakstorning-i-forskola-och-skola/)

De har även en specifik sida om språkstörning på Hitta Läromedel (https://hittalaromedel.spsm.se/malgrupper/sprakstorning/) och du kan läsa mer om myndighetens erbjudande inom området språkstörning i trycksak som går att beställa under tiden som denna fokusperiod pågår och så länge lagret räcker: https://webbutiken.spsm.se/till-dig-som-moter-barn-och-elever-med-sprakstorning/

Vi från DHB ser mycket positivt på detta initiativ och hoppas att det hjälper dig som är intresserad av information kring språkstörning!

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.