DHB Språkstörning

22-24 april 2016, Kungälv

Mitt Unika Barn 2016

MUB6, den sjätte Mitt Unika Barn konferensen i ordningen.

Föräldrakonferensen MUB6 som riktar sig till föräldrar med barn med språkstörning äger i år rum på Nordiska folkhögskolan i Kungälv.

13015339_1168386869860039_474695553511378847_nMia Walther berättade om SPSM:s Resurscenter Tal och Språk och hur de jobbar. De är ute på skolor och utreder skolmiljö och elevers styrkor och svagheter och lämnar sedan en rekommendation till skolan. Mia berättade även om ”Sydhoffutredningen” som ska lämna sina förslag 1 juni. DHB Språkstörning har jobbat hårt för att utredningen ska omfatta (alla) elever med grav språkstörning.

Vi hade gruppdiskussioner! Alltid lika givande att höra vad föräldrarna själva tycker! Genom att lyssna på andra föräldrar lär man sig minst lika mycket som vid skolbänken.

Föreläsning om betyg, bedömning, extra anpassningar och särskilt stöd. Mia Walther: ”Extra anpassningar borde vara vanlig pedagogik.” Det som är nödvändigt för en del är bra för alla.

Dag två av föräldrakonferensen MUB6, Mitt unika barn, igång! DHB:s Jan Höglund och Anna Gabrielsson och Talknutens Birgitta Termander berättade om sina erfarenheter som föräldrar till barn med språkstörning.

13062049_1168222829876443_8837025649247243782_nVi gästades av Kannebäcksskolan i Göteborg som tar emot elever med generell språkstörning (55 elever för
tillfället). Fr.v. rektor Christina, talpedagog Birgitta och logoped Maria.

Eftermiddagen på föräldrakonferensen MUB6, Mitt unika barn, har ägnats åt föreläsning med Päivikki Aarne och gruppdiskussioner. Päivikki höll en uppskattad och intressant föreläsning om hur språkstörning även påverkar barns socio-emotionella utveckling. Någon sa, när Päivikki undrade om det lät bekant, att det var som en teoribildning om vardagen. På diskussionspasset framkom att stödet ser väldigt olika ut i landet och att det inte spelar någon roll om man bor på en stor eller liten ort. Någon förälder sade att det gäller att prova alla vägar som finns och att det i deras fall inte hade hänt någonting alls om de inte drivit på för att få stöd. En intensiv och lärorik dag!

Tack Anna Båve Schultz för en lika fantastisk föreläsning som alltid. Anna berättade om sin uppväxt och skoltid och frågorna från föräldrar var många. Anna sade vid ett tillfälle: ”Tack från era barn!” När Anna var yngre tyckte hon mamma var jobbig som alltid var med överallt och krävde saker i skolan, var aktiv i DHB etc. ”Men idag tackar jag henne!” Vi tackar i vår tur Anna och våra andra föreläsare, vi tackar Nordiska folkhögskolan och inte minst tackar vi alla föräldrar som bidrog till alla givande samtal under årets Mitt unika barn!

Till Tidigare aktiviteter
Stäng formuläret.