DHB Språkstörning

Konferenser

DHB Språkstörning arrangerar föräldrakonferensen Mitt Unika Barn.

Mitt Unika Barn är en föräldrakonferens som arrangeras årligen av DHB Språkstörning. Detta sker i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Det är en konferens som syftar till att ge information till alla deltagare samt möjlighet för föräldrar att dela sina erfarenheter och utbyta kunskap. För 2018 års konferens är ABF medarrangör, ett samarbete vi välkomnar!

Mitt Unika Barn 2020

14 Februari 2020

Anmäl dig nu till Mitt Unika Barn i Stockholm den 15 februari. DHB Språkstörning hälsar…

Årsmöte 2019

DHB språkstörnings årsmöte kommer att vara den 6 april i Örebro

Stäng formuläret.