DHB Språkstörning

Om DHB Språkstörning

DHB Språkstörning är ett nationellt distrikt med styrelseledamöter från hela landet. Vi arbetar främst med intressepolitiska frågor samt utbildningar och konferenser.

Om DHB Språkstörning!

DHB har funnits i 63 år och har en starkt etablerad ställning som remissinstans inför viktiga beslut och deltar i samhällsdebatten. Språkstörning har funnits med som medlemsgrupp sedan 1975.

DHB Språkstörning arbetar löpande med:

  • Föräldrakonferensen Mitt unika barn som hålls under en hel helg varje höst.
  • DHBs familjeläger med alla våra tre medlemsgrupper är mycket välbesökt varje sommar.
  • Intressepolitik är ständigt pågående med remisser och möten med myndigheter och politiker.
  • Projekt. Att söka pengar till projekt och genomföra dessa.
Stäng formuläret.