DHB Språkstörning

Styrelsen

Nedan finner du kontaktuppgifter till DHB Språsktörnings styrelse

Ordförande
Lena Fernström
E-post
Kassör
Jan Höglund
E-post
Sekreterare
Anna Gabrielsson
E-post
Ledamot
Eva-Lott Mårdbrink
E-post
Ledamot
Anna Karlsson
E-post
Ledamot
Susanne Ehrfeldt
E-post

 

Kontakta gärna oss i styrelsen om ni har frågor eller andra funderingar kring barn med språkstörning – vår e-postadress är: styrelsen.sprakstorning@dhb.se
Stäng formuläret.