Riksförbundet DHB

Förslag till reviderad läroplan för förskolan (Dnr 2017:783)

Riksförbundet DHB lämnar över följande kommentarer till förslag om en reviderad läroplan.

”Riksförbundet DHB ställer sig bakom förslaget i alla delar utom det avsnitt rubricerat Förståelse och medmänsklighet i förslagets första del. I förslaget står att det svenska samhällets internationalisering medför att förskolan ska ha internationella perspektiv på villkor och värderingar. Riksförbundet DHB instämmer, men vi saknar i detta sammanhang begreppet funktionsnedsättning. I svaret utvecklar vi vårt resonemang i denna fråga.

I övriga delar ställer vi oss bakom texten i förslaget, men vi vill lämna följande synpunkter.

Förståelse och medmänsklighet

Det är mycket viktigt att det i förskolans uppdrag ingår att ge förutsättningar för förståelse för mångfalden i vårt samhälle. Förslaget tar upp vikten av att ha kännedom om olika kulturer och olika människors villkor och värderingar. Vidare står det att det svenska samhällets internationalisering medför att förskolan ska ha internationella perspektiv på villkor och värderingar. Riksförbundet DHB instämmer, men vi saknar i detta sammanhang begreppet funktionsnedsättning. Förvisso kan texten tolkas såsom att människors olika villkor även kan vara att ha olika funktionsnedsättningar. Emellertid anser vårt förbund att när det gäller funktionsnedsättning bör det vara en tydlig skrivning. För att ge genuin acceptans för människor med funktionsnedsättning, men också för att skapa förståelse för vad det innebär att ha en funktionsnedsättning, måste det finnas med som något självklart i förskolans styrdokument. Barn som redan tidigt i livet har försvårande livsvillkor, har rätt att särskilt uppmärksammas inom förskolan.”.

 

Ovanstående är endast del av Riksförbundets synpunkter och argumentation. Läs gärna hela svaret i den bifogade filen.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.