Riksförbundet DHB

Skolverkets Allmänna Råd

DHB överlämnar synpunkter på Skolverkets Allmänna Råd

Riksförbundet DHB välkomnar Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om måluppfyllelse i förskolan och anser att myndigheten generellt har tagit fram ett bra dokument.

Vi är positiva till bland annat att att förskolechefens pedagogiska ansvar betonas och att personalens behov av utbildning och ansvarsfördelning tydliggörs.

Det vi däremot skulle vi vilja se mera utvecklat i de allmänna råden är att det finns mer konkret kring anpassad kommunikation med stöd av svenskt teckenspråk, TAKK- (Tecken som alternativ kommunikation) bildsystem, tekniska hjälpmedel och en auditiv och visuell lärmiljö.

Dessutom vill Riksförbundet DHB skulle att det hänvisas till Specialpedagogiska skolmyndigheten i frågor som ligger inom deras uppdrag.

Läs mer i det bifogade materialet!

Stäng formuläret.