Riksförbundet DHB

TEMAVECKA - Teknik och hjälpmedel

Vi kommer att börja med temaveckor på våra sociala kanaler. Det innebär att vi varje vecka kommer gå ut med information utifrån ett visst tema som berör våra målgrupper. Måndag den 4 maj startar vi igång.

Den här vecka är temat Teknik och hjälpmedel:

  • Tips på länkar som berör teknik och hjälpmedel för våra målgrupper:
Fakta om hörhjälpmedel – https://www.spsm.se/stodmaterial-horselnedsattning/fakta/horhjalpmedel/
Artikel om olika slags praktiska hjälpmedel – http://www.funkaportalen.se/guide/Utbildning-arbete/Stod-i-grundskolan/Stodatgarder-och-hjalpmedel/
Dina hörlurar kan ge dig hörselskador – men det går att lyssna smart!
Forskning – Bilder som kan avslöja örats inre hemligheter
Med öppna sinnen i England (2014-10-29)

 

Tidigare vecka var temat Arbetsmarknad:

  • Tips på länkar som berör arbetsmarknaden för våra målgrupper:

 

I ett treårigt projekt har forskare för första gången studerat sambanden mellan nedsatt hörsel och kognitiv förmåga –
https://www.suntarbetsliv.se/forskning/fysisk-arbetsmiljo/forskning-om-samspelet-mellan-nedsatt-horsel-ljudmiljo-och-arbetsformaga/
Information om tolktjänst i arbetslivet –
https://www.mfd.se/contentassets/02718a367b8a4d52b42baa577bcef2da/2019-10-tolktjanst-i–arbetslivet-delrapport.pdf
Visst kan en döv eller blind döma i domstol –
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/visst-kan-en-blind-eller-dov-doma-i-en-domstol-29011
Projekt som startades av Sveriges Dövas UngdomsförbundUnga Hörselskadade och Dövblind Ungdom.
http://www.viskamed.se/sv/

.
.
Tidigare vecka var temat Distansstudier:

 

 

Stäng formuläret.