Riksförbundet DHB

Ett öppet brev till ansvarig minister Lena Hallengren (S)

DHB, tillsammans med de andra döv- och hörselorganisationerna, riktar kritik mot hur tolkmiljoner kastas bort!

I ett öppet brev till ansvarig minister Lena Hallengren (S) riktar DHB tillsammans med de andra döv- och hörselorganisationerna skarp kritik mot regeringens förslag om hur 45 tolkmiljoner kastas bort.

 

Dagens tolktjänst uppvisar stora brister, särskilt inom arbetslivet. Människor har svårt att göra sitt arbete och en del får inte ens en möjlighet till anställning. Trots det har regeringen nu beslutat att satsa ytterligare 45 miljoner kronor på den hårt kritiserade tolktjänsten. Regeringen har valt att inte lyssna på tolkanvändarnas organisationer trots att de har kommit med konstruktiva förslag till förändring.

I dag skriver sju organisationer i ett gemensamt, öppet brev till ansvarig minister Lena Hallengren (S) och kräver svar.

Läs brevet från Hörselskadades Riksförbund (HRF), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Riksförbundet DHB, Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Unga Hörselskadade (UH), Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) och Dövblind Ungdom (DBU) i det bifogade materialet.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.