Riksförbundet DHB

Svara senast den 15/1 2020

TUFF-enkät

DHB har skapat en enkät om teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF).

Bakgrundsinformation

Under det kommande året kommer vi att arbeta med de motioner om teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF) som förbundet fått i uppdrag att hantera. De handlar dels om att öka antal timmar i utbildningen och dels att utvidga målgruppen, så att den omfattar även andra när anhöriga till barnet, och inte endast föräldrar. För att få veta mer om hur ni ser på TUFF idag, så skulle vi vilja få er hjälp med att svara på några korta frågor. Det gäller både dig som idag är beviljad TUFF, och för dig som skulle vilja ha tillgång till TUFF men av någon orsak inte har det. Resultat av enkäten kommer att utgöra en viktig del i vårt påverkansarbete som du kommer att kunna ta del av i Dialog och våra sociala kanaler.

Sista-datum för att svara på enkäten är den 15/1 2020. 

  • Mitt barn har en:
  • Har du utnyttjat alla dina timmar med TUFF?
  • Om inte. Varför?
  • Idag har en vårdnadshavare rätt till 240 timmar TUFF. Skulle du vilja ha fler timmar?
  • Idag är det endast vårdnadshavare som har rätt till TUFF. Skulle du vilja att även andra i barnets närhet skulle få rätt till TUFF?
  • I så fall - vilka?

 


 

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.