Riksförbundet DHB

DHB:s svar till betänkandet U2017/03537/GV

DHB svarar på betänkandet "Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program" (U2017/03537/GV)

Riksförbundet DHB är starkt kritiska till förslaget att utöka och förändra yrkesprogrammens innehåll för att ge utrymme för kurser som ger behörighet till högskolan.

Det är förvisso beklagligt att det finns skolor som inte kan lösa de fysiska förutsättningar på bästa sätt för elever som har valt att läsa extra kurser, dock bör detta rimligtvis inte vara skäl nog att förändra hela utbildningen. Det torde vara en bättre lösning att tillämpa gällande lagstiftning på de skolor som inte kan sköta detta för elevens bästa, istället för att förändra yrkesutbildningen för alla de elever som valt att gå där för att skaffa sig en yrkesutbildning Riksförbundet DHB har förståelse för att det kan uppstå problem i samhällsfunktioner pga att det är för få människor som arbetar inom ett visst område, vi ställer oss emellertid mycket tveksamma till att lösning är att experimentera med yrkesutbildningarna, något som utredningen föreslår. Den kompetensförsörjningsproblematik som regeringen upplever bör lösas på annat sätt.

Riksförbundet DHB anser att utredningen gör en felaktig tolkning av hur förslaget stärker rätten för det enskilda barnet. Förslaget innebär att en elev som inte har intresse eller förmåga måste göra ett aktivt val och välja bort undervisning och få det valet dokumenterat. Vi anser inte att förslaget stärker de elever som måste välja bort, utan det finns snarare en risk att det pekar ut och stigmatiserar eleverna.

Läs gärna mer i det bifogade materialet.

Stäng formuläret.