Riksförbundet DHB

Ulla-Bell Thorin

Ulla-Bell Thorin, författare, har avlidit. Ulla-Bell Thorin var själv döv och oerhört starkt inblandad och hängiven i dövrörelsen. Bland annat var kampen för dövas rättigheter ett centralt ämne i de böcker hon skrev.

Ulla-Bell Thorin gav under sitt liv ut sju böcker. Hon delade erfarenheter från och om sin egen barndom och ungdom i sina böcker och beskrev även andras situation.

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, tillgav henne Guldtecknet år 2005 för sina insatser inom dövrörelsen.

Ulla-Bell Thorin blev 80 år.

 

Stäng formuläret.