Riksförbundet DHB

Unga med språkstörning skapar hemsida!

Just nu pågår ett spännande projekt där vårat ungdomsförbund Unga med språkstörning skapar en webbplats tillsammans med Funka.

Barn, ungdomar och unga vuxna med språkstörning är en målgrupp som kan ha svårt att få kontakt med andra och därför riskerar att bli isolerade. Just nu pågår ett spännande projekt för att etablera ett ungdomsförbund med syfte att stötta just dessa barn och unga. Funka bidrar med kunskap om IT-tillgänglighet och utvecklar organisationens webbplats – skriver organisationen Funka på sin hemsida idag.

Funka är en organisation med fokus på tillgänglighet som driver workshop och liknande aktiviteter där de gemensamt med kunden skapar webbplatser och andra digitala lösningar.

Läs mer om vår syn på samarbetet, men även Funkas syn på ungdomarnas arbete via länken: www.funka.com/vara-uppdrag/kunder-berattar/ny-ungdomsorganisation-tar-hj%C3%A4lp-av-funka/

Stäng formuläret.