Riksförbundet DHB

Allvarliga briser drabbar döva och teckenspråkiga!

Med anledning av de allvarliga bristerna i informationen på teckenspråk under de omskakande dygnen efter terrorattentatet i fredags kräver tolv organisationer att ansvariga myndigheter och medier ser över sina rutiner

Riksförbundet DHB har tillsammans med Förbundet Sveriges Dövblinda, Sveriges Dövas Riksförbund, SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund,Dövblind Ungdom, Hörselskadades Riksförbund (HRF), Unga Hörselskadade, Vuxendöva i Sverige, , Lika Unika Federationen, Sveriges teckenspråkstolkars förening STTF, Sveriges Dövas Pensionärsförbund och Krisgruppen för döva i Stockholm skrivit ett gemensamt uttalande om den bristfälliga tillgängligheten på informationen under de fasansfulla dygnen efter terrorattentatet i fredags.

Läs den bifogade PDF-filen för att se hela uttalandet.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.