Riksförbundet DHB

26 november 2021

Välkomna att delta i det digitala seminariet "Från ord till handling"

Vilka möjligheter har barn och unga i Norden att lära sig, utveckla och använda de nationella teckenspråken? Trots att nordiska länder har lagar som skyddar de nordiska teckenspråken har inte alla barn och unga tillgång till teckenspråket!

Välkommen att delta i det digitala seminariet ”Från ord till handling”, som handlar om barns tillgång till teckenspråk i Norden.

På seminariet kommer professor Hilde Haualand vid OsloMet Storbyuniversitetet berätta vad forskningen säger om barn och ungas tillgång till teckenspråk i Norden. Därefter kommer en panel bestående av representanter för forskning, språkvetenskap, myndigheter, undervisning och föräldrar att diskutera ämnet barn och ungas tillgång till teckenspråk. Moderator är Paal Richard Peterson vid Døves Media i Norge.
Seminariet sker via Zoom den 1 december kl. 14–15.30 CET (skandinavisk tid) och är gratis. Seminariet tolkas till fem teckenspråk (danskt, finskt, isländskt, norskt och svenskt) samt engelska.
Sista anmälningsdag är fredagen den 26 november. Anmälan görs på denna sida:
Sanoista tekoihin – svenska-English (surveypal.com)
Stäng formuläret.