Riksförbundet DHB

Våra barn

Ungefär 10.000 barn i Sverige är döva eller hörselskadade och i varje förskolegrupp finns ett barn med en språkstörning. Många av våra barn har dessutom ytterligare funktionshinder.

Det gemensamma för våra barn är att funktionsnedsättningen kan innebära kommunikationssvårigheter.

Alla våra barn har rätt till en bra skolgång och full delaktighet i samhället.

DHB arbetar för:

  • Bättre skola/utbildning (Skolfrågor)
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

 

En grupp av barn och vuxna sitter på en gräsmatta.

Riksförbundet DHB finns till för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning och deras familjer. Vi tror nämligen inte att ensam är stark. Vi är en organisation av och för familjer. Språkliga funktionshinder är inte en persons problem utan allas utmaning. DHB ser till hela familjens behov och intressen under barnets väg från förskolan till arbetslivet.

Stäng formuläret.