Riksförbundet DHB

Att vara döv

 

Precis som alla barn har döva barn behov av att utforska, förstå och bli förstådda. Att befinna sig i livets viktigaste utvecklingsskede utan en fungerande kommunikation skapar mycket frustration och ställer hela känslolivet på ända. Teckenspråket kan vara vägen till självkänsla, trygghet och identitet. Därför är det viktigt att barnet och dess föräldrar så tidigt som möjligt erbjuds teckenspråk.

Att vara döv innebär…

Barn som föds utan hörsel eller förlorar den tidigt lär sig teckenspråk på samma sätt som hörande barn lär sig tala – de härmar andra. Det betyder att de, förutom svenska i tal och skrift, har behov av tecken­språkig miljö hemma, i förskolan och i skolan. För att kommunicera med andra som inte kan teckenspråk, kan döva använda tolk t ex vid fritidsaktiviteter och läkarbesök.

CI och teckenspråk

Idag får de flesta barn som föds döva cochleaimplantat (CI) tidigt. Att ha ett CI är att vara mer eller mindre hörselska­dad. Därför är det viktigt att barn med CI får tillgång till teckenspråk i hemmet, förskolan och skolan, för att i alla lägen kunna kommu­nicera på ett säkert sätt.

Hur många barn finns det?

Varje år föds ca 200 barn med en hörselnedsättning som innebär att de behöver hörapparat eller teckenspråk för att kommunicera. I åldern 0–20 år finns det ca 1000 döva, ungefär 75 procent av dem har CI.

Identitet

Det är viktigt att döva barn får träffa varandra och vuxna döva. Som alla andra barn blir de starka och trygga om de får bejaka sig själva, hitta gemenskap och känna identifikation med sin egen grupp. Först när man hittat sin identitet blir man säker i
mötet med andra grupper och kan bygga upp sitt självförtroende.

Förskolor

Omkring 90 procent av alla hörselskadade och döva barn har hörande föräldrar. Eftersom det tar lång tid för föräldrarna innan de behärskar ett nytt språk är det viktigt att barnen tidigt får komma till en teckenspråkig förskola. Det finns förskolor med teckenspråkiga avdelningar på flera orter i Sverige.

Dessa förskolor vänder sig både till döva och hörselskadade barn. Med teckenspråkig förskola menar vi en bra teckenspråksmiljö med många döva barn och döv, hörselskadad och hörande personal som använder teckenspråk. Tillsammans med andra döva barn utvecklas barnens språk så att de vid skolstarten är redo för undervisning på sitt eget språk.

Ett alternativ är individualintegrering med adekvat stöd i en hörande förskola.

Skolor

För döva barn finns statliga special­skolor på fem orter i Sverige. De statliga skolorna drivs av Special-pedagogiska skolmyndigheten (SPSM). De tar emot döva och gravt hörselskadade barn från sin region. Undervisningen för döva elever sker på teckenspråk.

Alla barn utvecklas i samspel och i kommunikation med andra. Detta förutsätter att det finns en fungerande kommunikation mellan barn – barn, barn – vuxna och vuxna-vuxna. Det finns det på specialskolorna.

Ett annat alternativ är hörselklass/ grupp på hemorten. Då samlar kommunen ett mindre antal barn i en klass i en skola med hörande barn. Ytterligare ett alternativ är att individualintegrera barnet i en hörande klass. I detta fall bör man ha tillgång till teckenspråk och anpassade hjälpmedel för att underlätta lärsituationen.

I Örebro finns gymnasium med riksintag för döva, RGD, och för hörselskadade, RGH.

Statliga specialskolor

Kristinaskolan – Härnösand
Birgittaskolan – Örebro
Manillaskolan – Stockholm
Vänerskolan – Vänersborg
Östervångsskolan – Lund

Kommunala skolor med hörselklasser

Solanderskolan  – Piteå
Pilskolan –  Uppsala
Alviksskolan –  Stockholm
Kannebäckskolan – Göteborg
Talavidskolan – Jönköping
Silviaskolan – Hässleholm
Nya stenkulaskolan – Malmö

Stäng formuläret.