Riksförbundet DHB

Ytterligare funktionsnedsättningar

Många av våra barn har ytterligare funktionsnedsättningar.

Det kan vara barn som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar.

Stäng formuläret.