Riksförbundet DHB

Hörselnedsättning

Hörselnedsättning En hörselskada kan vara allt ifrån knappt märkbar till grav. Är föräldrarna oroliga för sitt barns hörsel måste oron tas på allvar. Viktigt är att hörselskadade barn och deras föräldrar så fort som möjligt får hjälp till kommunikation. Detta för att barnen ska utvecklas språkligt och känslomässigt.

Att ha en hörselskada innebär…

… att man har svårt att uppfatta vissa ljud. Graden av hörselskadan kan variera från lätt till grav. Många barn blir hjälpta med hörapparat och tekniska hjälpmedel som t ex hörselslinga och många blir duktiga på läppavläsning. Men det brukar ändå vara svårt att höra i vissa miljöer och situationer.

Hur många barn med hörselskador finns det?

Varje år föds ungefär 200 barn med en hörselskada som innebär att de behöver hörapparat eller teckenspråk för att kommunicera. Under uppväxten ökar antalet hörselskadade med 200 per årskull. I åldern 0-20 år finns det ca 10 000 barn.

Teckenspråk och tvåspråkighet

Barnet behöver, utöver svenska i tal och skrift, en kommunikation de kan lita på – en säker kommunikation. Många hörselskadade kan behöva ett språk som även bygger på synen, dvs. tecken­språket. De blir då tvåspråkiga och kan välja språk beroende på situation. Det kan också vara tryggt att kunna använda tolk t ex vid högskolestudier. En del barn tycker det är bra med tecken som stöd till talad svenska.

Identitet

För många barn med hörselskada kan det vara viktigt att få träffa varandra. Det kan också vara viktigt att de får träffa vuxna som varit hörselskadade sedan barndomen för att på så sätt skaffa sig en identitet. Många hörselskadade kan berätta om sin uppväxt, då de försökt fungera på hörandes villkor men inte klarat av det. När de väl kommit i kontakt med andra som upplevt samma sak, har de funnit en grupptillhörighet och kan stärka sitt självförtroende.

Förskolor

Det finns förskolor för hörselskadade och döva barn på några orter i Sverige. På en sådan förskola får de dessutom möjlighet till teckenspråk eller tecken som stöd. Som alla andra barn blir de starka och trygga om de får bejaka sig själva, hitta gemenskap och känna identifikation med sin egen grupp.

Skolor

För hörselskadade barn finns olika skolalternativ beroende på barnets behov. Det finns statliga specialskolor på olika orter i Sverige. De tar emot döva och gravt hörselskadade barn. I klasser med döva elever sker undervisningen på teckenspråk. I klasser med hörselskadade elever sker undervisningen på tal med tekniska hjälpmedel.

Det finns också kommunala hörselskolor som vänder sig till hörselskadade och ibland döva barn. Barnen går då i mindre klasser. De hörselskadade barnen har hjälp av tekniska hjälpmedel, de döva har undervisning på teckenspråk. Barnen kan även gå i hörselklass/grupp på hemorten. Då samlar kommunen ett mindre antal barn i en klass i en skola med hörande barn. I hörselklassen/gruppen används tekniska hjälpmedel, t.ex. hörselslinga och mikrofonsystem. Numera finns även bärbara mikrofonsystem som underlättar deltagande i fritidsaktiviteter.

Många lätt hörselskadade barn går integrerade i en hörande klass. Även där kan det finnas tekniska hjälpmedel för att underlätta lärsitua­tionen. Det är viktigt att alla blir informerade om elevens funktionsned­sättning och att man tar hänsyn till detta. Det är också viktigt att lärare och övrig skolpersonal känner till att man kan vända sig till Specialpeda­gogiska skolmyndigheten (SPSM) för att få hjälp. En del går även i vanlig klass kombinerat med vissa ämnen i hörselgrupp, så kallat hörselspår.

Gymnasium

Katrinelundsgymnasiet i Göteborg har hörselklasser på gymnasienivå för hörselskadade. I Örebro finns Riksgymnasiet för döva och hörselskadade (RGD-RGH).

Statliga specialskolor

Kristinaskolan – Härnösand
Birgittaskolan – Örebro
Manillaskolan – Stockholm
Vänerskolan – Vänersborg
Östervångsskolan – Lund

Kommunala skolor med hörselklasser

Solanderskolan – Piteå
Pilskolan – Uppsala
Alviksskolan – Stockholm
Kannebäckskolan – Göteborg
Talavidskolan – Jönköping
Silviaskolan – Hässleholm
Elinebergsskolan – Helsingborg
Stenkulaskolan – Malmö

Stäng formuläret.