Riksförbundet DHB

19 november 2021

Varmt välkomna att delta i en digital föreläsning som heter ”Plugga med bilder!”

Projektet handlar om att underlätta läsinlärning för barn

Det är namnet på projektet som Dyslexiförbundet har grundat och föreläsningen kommer att ledas av projektledaren Helena Borges. Projektets mål är att barn som upplever svårigheter med att lära sig att läsa ska få metoder och studieteknik, för att underlätta läsinlärning. Till sin hjälp får barnen fysiska och digitala verktyg som bygger på bilder för språkljud.

Så missa inte detta tillfälle!

Föreläsningen kommer att äga rum kl. 19:00 den 18:e november och sker via Microsoft Teams.

Det kommer även att finnas tillfälle för en frågestund efter föreläsningen. Ni anmäler ert intresse genom att maila: kansliet@dhb.se

Om ni är intresserade av att läsa mer så kan ni göra det på: https://www.pluggamedbilder.se

Stäng formuläret.