DHB Västra

Information om avbokningsregler

Vi har bindande anmälan vid alla våra kurser och aktiviteter!

Information och Regler:
Med ”bindande anmälan” innebär det att man förbinder sig att deltaga i aktiviteten/kursen.

Avboka
Vill man avboka kursen/aktiviteten betalar man 10% (dock minst 100 kr) i administrativ avgift från bokningstillfället fram till 7 dagar före kursen eller aktivitetens start. Dag 6 fram till starttillfället betalar man 50 % av den totala kostnaden (gäller ej om man kan uppvisa sjukintyg, då gäller endast 10 % av den totala kostnaden.

Ersättare
Om Ni eller föreningen har person(er) som ersätter Er(a) plats(er) vid aktiviteten/kursen betalar
Ni endast en administrativ kostnad på 10 %, dock minst 100 kr.

Andra orsaker
Vid allvarligare orsaker inom familjen tex dödsfall eller vid allvarliga olycksfall betalas en administrativ kostnad på 10 %, dock minst 100 kr.

Beslut
Hänvisar till DHB Västra’s styrelsebeslut som tagits i den 1 dec 2015, § 82 c.4.

Kontakt
Kontakta gärna styrelsen för ytterligare information eller om oklarheter råder.

Tillbaka till Kurser och aktiviteter

Stäng formuläret.