DHB Västra

12 maj 2022, Teams

Kallelse till extra årsmöte 2022

DHB Västra utlyser extra årsmöte Torsdag den 12 maj, kl. 18:00 via Teams.

Anmäl här

Under vårt ordinarie årsmöte som var den 26 mars bordlades 4 punkter som alla handlar om den ekonomiska delen i föreningen. Detta med anledning av att revisionen inte var klar på grund av tidsbrist hos vår auktoriserade revisor.Vi kallar härmed er medlemmar till ett extra årsmöte för att behandla de kvarstående punkterna.

  • Kassaberättelse 2021
  • Revisionsberättelsen gällande 2021
  • Ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2021
  • Budget 2022

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta på detta viktiga möte för föreningen.


Anmälan:  2022-05-02

 

Till Aktuella aktiviteter
Stäng formuläret.