DHB Västra

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper utses till att vara styrelsen behjälplig på olika områden. Aktivitetsgruppen ta fram förslag till kurs och aktivitetsplan, målgrupperna genomför en träff inom de olika områdena, redaktionsgruppen arbetar med framsidan och intressepolitiska gruppen arbetar med tex. enkäter, projekt mm.

Aktivitetsgruppen i DHB Västra
Lisette Bruno, Borås
Grethe Håkansson, Vänersborg
Maya Rohdell, Mölnlycke
Bodil Jonsson, Vara

Susan Löfgren,
 Halmstad
E-post
E-post
E-post

E-post

E-post

__________________________________________________________________
Sommarlägergruppen i DHB Västra
Lisette Bruno, Borås
Paul Ek, Vänersborg
Donald Andersson, Göteborg
Grethe Håkansson, Vänersborg
Kai Mäkiperä, Borås
E-post
E-post
E-post
E-post
E-post
__________________________________________________________________
Spexgruppen – Språkstörningsgruppen och Flexgruppen (Flerfunktionsnedsättning) i DHB Västra
Elisabet Karlsson, Lerum

Intresserad av att sitta med i denna arbetsgrupp?

Hör av dig till Elisabet Karlsson (ovan) eller till kansliet.
E-post

E-post
_________________________________________________________________
Redaktionsgruppen i DHB Västra
Karin Vasen, Göteborg
Grethe Håkansson, Vänersborg
E-post
E-post
 _________________________________________________________________
Representant i referensgruppen Bildstöd från DHB Västra 
Åsa Hagnestål, Hyssna
Samantha Haque, Göteborg 
E-post
E-post
_________________________________________________________________
Representant i riksförbundets styrelse från DHB Västra 
Ledamot – Jenny Kozma, Göteborg
I Suppleant – Susanne Ahlberg, Göteborg
II Suppleant – vakant

E-post
E-post
_________________________________________________________________

Stäng formuläret.