DHB Västra

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper utses till att vara styrelsen behjälplig på olika områden. Aktivitetsgruppen ta fram förslag till kurs och aktivitetsplan, målgrupperna genomför en träff inom de olika områdena, redaktionsgruppen arbetar med framsidan och intressepolitiska gruppen arbetar med tex. enkäter, projekt mm.

Aktivitetsgruppen
Anne Gustafsson, Borås
Lisette Bruno, Borås
Grethe Håkansson, Vänersborg
Vakant, hör av er till kansliet om intresse finns
E-post
E-post

E-post
E-post

__________________________________________________________________
Teckenlägergruppen
Lisette Bruno, Borås
Nelson Luengo, Uddevalla
Paul Ek, Vänersborg
Donald Andersson, Göteborg
Grethe Håkansson, Vänersborg
E-post
E-post
E-post
E-post
E-post
__________________________________________________________________
Teckenspråkiga gruppen
Vakant
Intresserad? Hör av dig till kansliet

E-post

__________________________________________________________________
Hörselskadegruppen
Vakant
Intresserad? Hör av dig till kansliet
E-post
 _________________________________________________________________
Spexgruppen – Språkstörningsgruppen och Flexgruppen (Flerfunktionsnedsättning) 
Elisabet Karlsson, Lerum
Jenny Kozma, Göteborg
E-post
E-post

_________________________________________________________________
Redaktionsgruppen 
Eva Bartels, Jönköping
Elena Lakso Tesáková,
Göteborg
Grethe Håkansson, Vänersborg
E-post
E-post
E-post
 _________________________________________________________________
Representant i riksförbundets styrelse från DHB Västra 
Ledamot – Eva Bartels, Huskvarna
I Suppleant – Daniel Lakso, Göteborg
II Suppleant – Susanne Ahlberg, Göteborg
E-post
E-post
E-post
  _________________________________________________________________
TUFF Styrgrupp
Linda Emilsson, Verksamhetsledare
Magnus Hallin, Mölndal
Per Jönsson, Stenunsund
Sara Rangmar, Göteborg
Marie-Louise Fritzén, Askim
E-post
E-post
E-post
E-post
E-post

Stäng formuläret.