DHB Västra

Rapport från styrelsen

Här kommer en kort rapport om vad styrelsen arbetar med för tillfället.

Rapport februari 2018
DHB Västras styrelse

Vid senaste fysiska styrelsemötet (vi har ju en del möten via Skype med) hade vi i Västra besök ifrån riksstyrelsen.

Vi samtalade om riks nu två år gamla förslag kring lokalavdelningar, vilket vi på årsmötet ju motsatt oss. Vi är nu överens om att en sådan önskan bör komma ifrån medlemmarna, alltså inifrån föreningen och inte ovanifrån. På sikt behöver vi dock hitta andra sätt att fördela medel ifrån Staten. Vi samtalade också med riks representanter om jubileumsåret och firanden i distrikt och på riksnivå. Det blev ett gott möte.

Styrelsen och aktivitetsgruppen är i övrigt i full gång med planerna inför årsmötet. Även valberedningen har jobbat hårt, eftersom vi  är några som avgår nu. – Ta gärna en extra funderare på om du vill vara med i någon grupp eller sitta i styrelsen. Vi behöver vara både kvinnor och män, och vi behöver representera alla medlemmar, ifrån samtliga målgrupper: Flex, hörselskada, dövhet och språkstörning. Är du äldre tonåring eller yngre vuxen, är du också välkommen. Styrelsearbetet är ett roligt arbete, om du frågar mig!                
Fd. Sekreterare Jenny Kozma

 

 

 

 

 

 

Stäng formuläret.