DHB Västra

DHB Västras Teckenläger för familjer 2019 på Tanumstrand

DHB Västra har varje år ett teckenläger under sommaren för våra målgrupper - familjer som har barn med dövhet, hörselnedsättning, språkstörning samt barn med ytterligare tilläggshandikapp som t.ex. autism, adhd, utvecklingsstörning, down syndrom, rörelsehinder m.fl. Kommunikationshandikappet är dock det primära och dominerande.

Vi har den 4-10 augusti 2019 genomfört ett kombinerat kurs- och lägerverksamhet på Tanumstrands konferensanläggning i Grebbestad. Vi blev 131 personer inklusive teckenspråkiga ledare, lärare och barnledare.

Vi anordnade för föräldrarna teckenspråkskurs i olika nivåer samt en kurs i inlärningsteori föredrogs av psykologen Birgitta Spjut för föräldrar. Barnen, som hade teckenspråkskunniga barnledare, hann under veckan med massor av olika aktiviteter och utflykter så som t.ex. krabbfiske, lekar, bollspel, åka minitåg,

actioncenter med hinderbanor, femkamp, minigolf, pyssel, skattjakt, bungee, höghöjdsbanor, bakning, bowling och många badstunder tillsammans med barnledare. Alla barngrupper åkte på olika utflykter bl.a. Nordens Ark, Dalslands aktiviteter och Vitlycke arkeologiskola.

Anläggningen ligger intill västkusten där det finns sandstrand, eventhall, volleybollplan, fotbollsplan, hinderbana, lekplats, minitåg till centrum, äventyrsbad som man kan nyttja hela veckan och detta passar vår verksamhet jättebra. Vi genomförde en gemensam grillkväll med en professionell grillmästare på plats. Kvällen blev lyckad då vädret var på vår sida och alla familjer umgicks och hade trevligt.

En eftermiddag visades barnteater från Big Wind ”Teckensäcken” och ”Ticken Tocken Takk”. Det är en musik-föreställning som är härlig för både örat & ögat. Cilla och Mats rullar in barnen i en rolig värld av djur, rim, rörelser & tecken. Sång, cello och fiol hjälpte också till. Kort sagt en lekfull, fantasieggande föreställning med tecken som stöd/TAKK.

Under vecken anordnades en utflyktsdag där alla åkte fiskebåten M/S Kosterskär till ön Ragnhildskär där man kunde bada vid sandstranden och åka ribbåt.

Utöver verksamheten under dagtid, förgylldes kvällarna med andra gemensamma aktiviteter, t.ex. tipspromenad,  frisbeegolf och barn- och ungdomsdisco, myskväll.

Det är viktigt, att som barn få träffa andra likasinnade och identifiera sig med. Barnen vistas i en teckenspråkig miljö så vi har teckenspråkiga barnledare. Det är också underbart att se när barn och ungdomar umgås med varandra oavsett funktionshinder. De får förståelse för varandras funktionsnedsättningar och vad det kan föra med sig i vardagen, så väl positiva som negativa situationer.


Vi vill här rikta ett stort TACK till alla er bidragsgivare
för att ni stöder vårt Tecken- och språkläger för familjer
med funktionsnedsatta barn

Region Skåne
Region Halland
Åhlén-stiftelsen
ABF Västra Götaland
Jönköpings Kommun
Axel Linders Stiftelse
Svenska kyrkans stiftelse
Västra Götalandsregionen
Prins Carl Gustafs Stiftelse
Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Kungliga Sällskapets Pro Patria
Frimurare Barnhusdirektionen

Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond
Willinska Stiftelsen & Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor
Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond
Specialpedagogiska skolmyndigheten   –  Sisus
Radiohjälpen – Kronprinsessan Victorias fond
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond
Oscar och Maria Ekmans Donationsfond
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond
Vänersborgs Kommun – Skollovskolloni
Vänersborgs Kommun – Samstiftelse IV
Göteborgs Stad – Stiftelsen Samfond VI
Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond

Stäng formuläret.