DHB Västra

TUFF för nyanlända

DHB Västra erbjuder nyanlända både TUFF Vänersborg och teckenspråksundervisning Järntorget

TUFF-utbildning för föräldrar med utländsk bakgrund vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål. Undervisning i svenska och teckenspråk sker parallellt och utbildningen utgår från föräldrarnas behov. För anmälan kontakta landstinget där du bor.

Vi erbjuder även gruppundervisning för nyanlända på Järntorget i Göteborg. För anmälan kontakta landstinget där du bor.

Tisdagar kl. 09:00 – 13:00
Järntorget 8, samma lokal som Dövas förening

Stäng formuläret.