DHB Västra

TUFF för nyanlända

DHB Västra erbjuder nyanlända både TUFF Vänersborg och teckenspråksundervisning Järntorget

TUFF-utbildning för föräldrar med utländsk bakgrund vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål. Undervisning i svenska och teckenspråk sker parallellt och utbildningen utgår från föräldrarnas behov. För anmälan kontakta landstinget där du bor.

Vi erbjuder även gruppundervisning för nyanlända på Järntorget i Göteborg. För anmälan kontakta landstinget där du bor.

Tisdagar kl. 09:00 – 13:00
Järntorget 8, samma lokal som Dövas förening

Schema Järntorgets undervisningstillfällen för hösten 2018
28 augusti
18 september
25 september
2 oktober
16 oktober
13 november
27 november
11 december

Stäng formuläret.