DHB Västra

TUFF för nyanlända

DHB Västra erbjuder TUFF även för nyanlända

TUFF-utbildning för föräldrar med utländsk bakgrund vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål. Undervisning i svenska och teckenspråk sker parallellt och utbildningen utgår från föräldrarnas behov. För anmälan kontakta landstinget där du bor.

 

Stäng formuläret.